კომპანიის შესახებ

GEC მმართველობითი საკონსულტაციო და ინსტიტუციონალური/ბიზნეს განვითარების კომპანიაა, რომელიც ეწევა სისტემურ ბიზნეს-საკონსულტაციო საქმიანობას. GEC არის ERP სისტემების მწარმოებელთა შორის ერთ-ერთი აღიარებული ლიდერის - IFS-ის ექსკლუზიური წარმომადგენელი.

GEC

აპლიკაცია

2

ნახვები

11611

დაინტერესება

#3